• Ilgar[at]hasanov.info

Qalxanabənzər vəzi sitoloji müayinəsində nələri görmək olar

 • Tireoid follikulların A-tip və B-tip (Hürthle; “onkosit”) hüceyrələri.
 • Nadir hallarda parafollikulyar C-tip (kalsitonin) hüceyrələr.
 • Degenerativ, vakuollaşmış sitoplazmalı, piqmentli follikulyar tirositlər
 • Çoxnüvəli, irisitoplazmalı epitel hüceyrələri
 • Tireo-kolloid
 • Faqositlər
 • Orqan, tireoid düyün və ya tireoid kista kapsulunun hüceyrələri, lifli karkası
 • Kalsinatlar, psammoz çöküntülər

“Maliqnizasiya (karsinoma) şübhəsi” və “karsinoma”

 • Follkulyar atipik neoplaziya xüsusiyyətlərinə malik elementlər
 • Papillyar atipik neoplaziya xüsusiyyətlərinə malik elementlər
 • Atipik limfoid hüceyrələr
 • Papillyar karsinoma, follikulyar variant hüceyrələri
 • Papillyar karsinoma, klassik papillyar variant hüceyrələri
 • Medullyar karsinoma hüceyrələri
 • Digər tip karsinomaların elementləri

Tireoid incə iynə aspirasiyası nə üçün lazım ola bilər ?

 • Qalxanabənzər vəzidə patoloji prosesin sitoloji diaqnostikasında, xüsusən də - tireoid düyünün klinik mahiyyətinin təyinində.
 • Tireoid düyünləri olan xəstələrin müalicə taktikasının seçilməsində.
 • Tireoid düyünü olan xəstələrdə dinamik müşahidədə.
 • Həmçinin – tireoid kistanın deşilib boşaldılmasında və sonra - kista kamerasına müəyyən preparatlar inyeksiyasında.