• Ilgar[at]hasanov.info
B.B. Crohn`s Disease, cecum
Kron (Crohn) xəstəliyi
Болезнь Крона - биоптаты кишечника
Crohn hastalığı - kör bağırsak