• Ilgar[at]hasanov.info

Həkim-patomorfoloq təcrübəsi

2017 - hal-hazıra qədər

Azərbaycan Onkologiya Mərkəzinin Patologiya şöbəsinin elmi rəhbəri

2017 - hal-hazıra qədər

2013 fevral - 2016 avqust

Mərkəzi Gömrük Hospitalında həkim-patohistoloq

2005 - hal-hazıra qədər

Bakı şəhəri “Ömür” özəl tibb mərkəzində həkim-sitoloq

2005 - hal-hazıra qədər

2002 - 2011

Azərbaycan Tibb Universiteti “Klinik histologiya və sitologiya” laboratoriyasının təşkilatçısı və rəhbəri

2001 - 2003

Azərbaycan Respublikası Milli Onkologiya Mərkəzinin “patositomorfologiya” laboratoriyasınınelmi məsləhətçisi

2001 - 2003

1990-2010

Bakı şəhər Onkoloji Dispanseri patomorfoloji laboratoriyasında həkim-patomorfoloq 

Fəaliyyət sahələri

 • İnsan histologiyası və sitologiyasının nəzəri problemləri.

 • Adaptasiya (uyğunlaşma), insan orqanizmi resurslarının mikroskopik xüsusiyyətləri.

 • Diffuz endokrin və parakrin sekresiya. Böyümə və ingibisiya faktorları. Stimulyatorlar. İnterleykinlər (sitokinlər).

 • Ginekoloji histologiya, sitologiya.

 • Sümük histologiyası. Əzələ histologiyası. Epitel histologiyası. Limfoid, immun orqanlar histologiyası.

 • Şiş xəstəlikləri, şişönü, şişəbənzər vəziyyətlərin və xəstəliklərin histoloji və sitoloji tədqiqi.

 • Periferik qan sitokimyası.

 • Sperma sitokimyası.

 • İnkişafdan qalmış hamiləliklərin, sonsuzluq səbəbləri və mexanizmlərinin mikroskopik təhlili.

Fəaliyyətin xarakteri

 • Ümumi histoloji, sitoloji analizlərin təşkili.

 • Bəzi histokimyəvi və sitokimyəvi analizlərin Azərbaycanda ilk icraçısı. 

 • Əksər histoloji, sitoloji, histokimyəvi metodların yüksək səviyyədə icrası (fermentlər, hormonlar və s.-nin xüsusi metodlar ilə təyini). 

 • İmmunhistokimyəvi tədqiqatlar. 

 • Elekrton mikroskopunun Azərbaycanda ilk dəfə onkoloji diaqnostikada tətbiqi. 

 • Sperma sitokimyəvi analizləri. 

 • Qan nümunələrinin sitokimyəvi təhlilləri. 

 • İl ərzində 12000 mikroskopik analiz icrası.

Histologiya, Histokimya, İmmunhistokimya

Sitologiya, Sitokimya, İmmunsitokimya

Xromosom (kariotip) mikroskopiyası

Qan sitokimyası

Sperma sitokimyası