• Ilgar[at]hasanov.info

Müdafiə olunan dissertasiyaların elmi rəhbəri və ya məsləhətçisi

0
Elmlər doktoru
0
Elmlər namizədi
0
bitirmə mərhələsindəki dissertasiya: "Tibb elmləri doktoru"
0
Tibb fəlsəfə doktoru (Ph.D.)