• Ilgar[at]hasanov.info
Təhsil, Staj və İxtisas artırma

2022 - hazırda

2022 - hazırda

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun prorektoru

 

2021 - 2022

 2021 - 2022

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası “İdman tibbi və reabilitasiya” kafedrasının müdiri

 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

Türkiyə Patoloji Dərnəkləri Seminarları və kurslar (Ankara, İstanbul, Ərzurum)

2009

2009

Hacəttəpə Universiteti Tibb Fakültəsi- ixtisaslaşma kursu

2009

2009

Ankara Universiteti Tibb Fakültəsi - ixtisaslaşma kursu

1999

1999

Düsseldorf (Almaniya) H. Heyne adına Universitetin Tibb Fakültəsi Patologiya Mərkəzi İxtisaslaşma kursu, əla xasiyyətnamə ilə

1995

1995

Rusiya Tibb Elmləri Akademiyası N.N. Bloxin adına Onkoloji Elmi Mərkəzinin "şişlərin patoloji anatomiyası" şöbəsində ixtisasartırma kursu

1988

1988

Moskva Onkoloji Elmi Mərkəzinin “histokimya və elektron mikroskopiya” laboratoriyası İxtisaslaşma kursu

1985-1988

1985-1988

Azərbaycan Tibb Universitetini “İnsan histologiyası” üzrə əyani təhsil aspirantı.

1978-1984

1978-1984

Azərbaycan Tibb Universiteti I-müalicə-profilaktika fakültəsi; fərqlənmə diplomu

1978

1978

Orta məktəb məzunu qızıl medal

Dillər

Azərbaycan dili100%
Alman dili90%
Rus Dili100%
İngilis dili30%
Türk dili100%

Elmi dərəcələr

2003

Universitet professoru

Histologiya üzrə

1998

“Tibb Elmləri Doktoru”

(Habil.Dr., Dr. of Science). İxtisaslar – “patoloji anatomoya” və “onkologiya”

1994

 Universitet dosenti

“Histologiya” üzrə  

1990

“tibb elmləri namizədi” (Ph.D.)

İxtisas – “insan histologiyası, sitologiyası və embriologiyası”

Rəsmi dəvətlər

Ali məktəb müəllimi kimi

2016 - hal-hazıra qədər

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında Proqram direktoru və Laboratoriya rəhbəri           

2016 - hal-hazıra qədər

2013 - 2015

Dəvətli professor

2003 - 2011

Professor

2003 - 2011

1999 - 2003

Dosent

1996 - 1999

Kafedra müdiri         

1996 - 1999

1993 - 1996

Dosent

1991 - 1993

Baş müəllim

1991 - 1993

1988 - 1991

Azərbaycan Tibb Universitetinin “histologiya, embriologiya, sitologiya” kafedrasında assistent     

1984 - 1985

Azərbaycan Tibb Universitetinin “Elektron mikroskopiya” qrupunda tədqiqatçı həkim   

1984 - 1985

Fəaliyyətin xarakteri

 • “İnsan histologiyası, embriologiyası və sitologiyası” üzrə seminarlar və mühazirələr. 

 • Tədris proqramlarının redaktəsi (1996-1998; 2005; 2010). 

 • Elmi tədqiqatlara məsləhətçilik və rəhbərlik: 2 “tibb üzrə elmlər doktoru” və 23 “tibb üzrə fəlsəfə doktoru (Ph.D.).

 • İnsan histologiyası və sitologiyasının nəzəri problemləri.

 • Adaptasiya (uyğunlaşma), insan orqanizmi resurslarının mikroskopik xüsusiyyətləri.

 • Diffuz endokrin və parakrin sekresiya. Böyümə və ingibisiya faktorları. Stimulyatorlar. İnterleykinlər (sitokinlər).

 • Ginekoloji histologiya, sitologiya.

 • Sümük histologiyası. Əzələ histologiyası. Epitel histologiyası. Limfoid, immun orqanlar histologiyası.

 • Şiş xəstəlikləri, şişönü, şişəbənzər vəziyyətlərin və xəstəliklərin histoloji və sitoloji tədqiqi.

 • Şişönü vəziyyətlərin, şişə bənzər və şiş xəstəliklərinin mikroskopik differensial diaqnostikası.

 • Periferik qan sitokimyası.

 • Sperma sitokimyası.

 • İnkişafdan qalmış hamiləliklərin, sonsuzluq səbəbləri və mexanizmlərinin mikroskopik təhlili.

Fərqlənmələr

1996 - 2016

 

 

Çoxsaylı sertifikatlar, tərifnamələr, təşəkkürnamələr - konfranslarda, qurultaylarda, simpoziumlarda.

 

2010

“Əməkdar Müəllim”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı            

1998

“Fəxri Fərman” 

 

 

Səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  

1982

“Ən yaxşı tələbə elmi işinə görə” 

 

 

Azərbaycan Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi medalı