• Ilgar[at]hasanov.info

Bethesda IV kateqoriyasından – “Hürthle hüceyrəli neoplaziya”

  • K. Hürthle (Askanazi-Hürthle) hüceyrələri – “onkositlər”, oksifil follikulyar tireositlər – “Karsinoma” hüceyrələri mi?
  • Sitoloji “Hürthle hüceyrəli neoplaziya” da – anamnez, USM, laborator göstəricilər, aparılmış müalicə diqqətlə təhlil ediləcəkdir; uzunmüddətli xronik autoimmun tireoidit ilə də şərtlənmiş ola bilər!
  • “Onkositar adenoma” – bədxassəli deyildir; cərrahi müdaxilədən sonra radioyodterapiya zərurəti yoxdur