• Ilgar[at]hasanov.info
Mədə; bağırsaq metaplaziyalı qastrit-1
Stomach; gastritis with intestinal metaplasia-1
Mide; intestinal metaplazili gastrit-1
Желудок; гастрит с кишечной метаплазией-1
Mədə; bağırsaq metaplaziyalı qastrit-2
Stomach; gastritis with intestinal metaplasia-2
Mide; intestinal metaplazili gastrit-2
Желудок; гастрит с кишечной метаплазией-2
Mədə; bağırsaq metaplaziyalı qastrit-3
Stomach; gastritis with intestinal metaplasia-3
Mide; intestinal metaplazili gastrit-3
Желудок; гастрит с кишечной метаплазией-3
Mədə; bağırsaq metaplaziyalı qastrit-4
Stomach; gastritis with intestinal metaplasia-4
Mide; intestinal metaplazili gastrit-4
Желудок; гастрит с кишечной метаплазией-4