• Ilgar[at]hasanov.info
B.B. Crohn`s Disease, cecum-1
Kron (Crohn) xəstəliyi-1
Болезнь Крона - биоптаты кишечника-1
Crohn hastalığı - kör bağırsak-1
B.B. Crohn`s Disease, cecum-2
Kron (Crohn) xəstəliyi-2
Болезнь Крона - биоптаты кишечника-2
Crohn hastalığı - kör bağırsak-2
B.B. Crohn`s Disease, cecum-3
Kron (Crohn) xəstəliyi -3
Болезнь Крона - биоптаты кишечника-3
Crohn hastalığı - kör bağırsak-3