• Ilgar[at]hasanov.info
Limfa düyünündə yastıhüceyrəli xərçəng metastazı-1
Lenf nodunda skuamöz hücreli karsinom metastazı-1
Metastasis of squamous cell carcinoma in the lymph node-1
Метастаз плоскоклеточного рака в лимфатическом узле-1
Limfa düyünündə yastıhüceyrəli xərçəng metastazı-2
Lenf nodunda skuamöz hücreli karsinom metastazı-2
Metastasis of squamous cell carcinoma in the lymph node-2
Метастаз плоскоклеточного рака в лимфатическом узле-2
Limfa düyünündə yastıhüceyrəli xərçəng metastazı-3
Lenf nodunda skuamöz hücreli karsinom metastazı-3
Metastasis of squamous cell carcinoma in the lymph node-3
Метастаз плоскоклеточного рака в лимфатическом узле-3
Limfa düyünündə yastıhüceyrəli xərçəng metastazı-4
Lenf nodunda skuamöz hücreli karsinom metastazı-4
Metastasis of squamous cell carcinoma in the lymph node-4
Метастаз плоскоклеточного рака в лимфатическом узле-4