• Ilgar[at]hasanov.info
keratinizing squamous cell carcinoma-1
buynuzlaşan yastıhüceyrəli karsinioma, dişəti-1
ороговевающий плоскоклеточный рак, десна-1
keratinize skuamoz hücreli karsinom-1
keratinizing squamous cell carcinoma-2
buynuzlaşan yastıhüceyrəli karsinioma, dişəti-2
ороговевающий плоскоклеточный рак, десна-2
keratinize skuamoz hücreli karsinom-2
keratinizing squamous cell carcinoma-3
buynuzlaşan yastıhüceyrəli karsinioma, dişəti-3
ороговевающий плоскоклеточный рак, десна-3
keratinize skuamoz hücreli karsinom-3