• Ilgar[at]hasanov.info

Желудок; гастрит с кишечной метаплазией

Mədə; bağırsaq metaplaziyalı qastrit
Stomach; gastritis with intestinal metaplasia
Mide; intestinal metaplazili gastrit
Желудок; гастрит с кишечной метаплазией