• Ilgar[at]hasanov.info
Limfa düyünündə yastıhüceyrəli xərçəng metastazı
Lenf nodunda skuamöz hücreli karsinom metastazı
Metastasis of squamous cell carcinoma in the lymph node
Метастаз плоскоклеточного рака в лимфатическом узле